Komitet Honorowy

KOMITET  HONOROWY  14. PIKNIKU  NAUKOWEGO 
POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

prof. Katarzyna Chałasińska - Macukow
rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz
prezydent miasta stołecznego Warszawy

Katarzyna Hall
minister edukacji narodowej

prof. Michał Kleiber
prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego

prof. Włodzimierz Kurnik
rektor Politechniki Warszawskiej

prof. Alicja Przyłuska – Fiszer
rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

+ ś.p. ks. prof. Ryszard Rumianek
ks. prof. Henryk Skorowski
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


PATRONAT HONOROWY:

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce

Pliki do pobrania
Copyright © 2010 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik