Bardzo życiowy 17. Piknik Naukowy

Wiosną wszystko budzi się do życia! To dobra okazja, by szerzej spojrzeć na świat i odnaleźć różne przejawy aktywności życiowej. 15 czerwca 2013 r., na 17. Pikniku Naukowym przyjrzymy się naszemu Życiu z przeróżnych, nie zawsze na co dzień używanych punktów widzenia.

„Wszechświat –  a z nim  wszystkie obiekty kosmiczne – podlega prawom ewolucji, wiodącym od Wielkiego Wybuchu do nieuchronnego końca. Na Ziemi, niewielkiej planecie w pobliżu peryferyjnej gwiazdy jednej z mniej ważnych galaktyk, pojawiły się związki, które w wyniku prymitywnych procesów chemii węgla, tlenu i wodoru oraz niewielkiej liczby  innych pierwiastków  dały początek jedynemu lub jednemu z niewielu występujących we Wszechświecie przejawów fenomenu zwanego ŻYCIEM.

Jeden z gatunków powstałych na Ziemi istot potrafił wykształcić w sobie zdolność do stawiania pytań. Od najprostszych (jak znaleźć wodę?), po skomplikowane (skąd wziął się ten cały wielki Wszechświat i jak działa?). Te same istoty stworzyły też coś, co wyróżnia je jeszcze bardziej: muzykę, poezję i wszystko to, co nazywamy kulturą i co razem z tym zwyczajem stawiania pytań, czyli nauką, stworzyło naszą cywilizację.

17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik  pokaże wiele aspektów naszego ŻYCIA – przede wszystkim to, jak nauka i kultura razem uczyniły nasze ŻYCIE czymś wyjątkowym (przynajmniej w znanej nam części Wszechświata) i jak pozwalają nam dalej je zmieniać.”
 

Prof. Łukasz A. TurskiPiknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Odbywa się od 1997 roku corocznie w Warszawie, za każdym razem przyciągając tłumy zwiedzających. W 2005 roku został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z 10. wzorcowych europejskich projektów obszaru "Nauka i społeczeństwo". Był inspiracją do wielu inicjatyw popularyzujących naukę, m.in. do powstania w Warszawie Centrum Nauki Kopernik.

Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy ok. 250 instytucji z Polski oraz z zagranicy (m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Litwy, Maroka, Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, USA, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch). Instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z nauką oraz koła naukowe prezentują tu swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy swojej codziennej pracy. Pokazują naukę w sposób zrozumiały dla odbiorców w różnym wieku, wykorzystując eksperymenty, pokazy, często także interaktywne eksponaty. Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne.

Piknik Naukowy powstał dzięki inicjatywie i pomysłom: prof. Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Roberta Firmhofera oraz Krystyny Kępskiej-Michalskiej z Polskiego Radia. Pierwszy Piknik Naukowy (jako Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS) odbył się 14 czerwca 1997 roku na Rynku Nowego Miasta. Od 2008 roku jest organizowany wspólnie przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik.


Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik