Komitet Honorowy

KOMITET  HONOROWY  13. PIKNIKU  NAUKOWEGO  

prof. Katarzyna Chałasińska - Macukow
rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz
prezydent miasta stołecznego Warszawy

Katarzyna Hall
minister edukacji narodowej

prof. Michał Kleiber
prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego

prof. Włodzimierz Kurnik
rektor Politechniki Warszawskiej

ks. prof. Ryszard Rumianek
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Alicja Przyłuska – Fiszer
rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego


PATRONAT HONOROWY:

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce

Pliki do pobrania
Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik