Badania socjologiczne

Wśród uczestników Pikniku od sześciu lat prowadzone są badania socjologiczne. Pozwalają one nie tylko lepiej ich poznać i dowiedzieć się, jaki wpływ ma na nich udział w tej imprezie. Dzięki zebranym w ankietach opiniom Piknik z roku na rok staje się coraz ciekawszy i atrakcyjniejszy.

Piknikowicze to osoby w różnym wieku – co trzeci ma 25–50 lat, drugie tyle stanowią uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjów, liceów), 12% to studenci. Prawie 3/4 gości Pikniku mieszka w Warszawie. Wśród przyjezdnych są mieszkańcy niemal wszystkich województw, dominuje jednak mazowieckie.

Najliczniejsza grupa to posiadacze wykształcenia wyższego (38,5%). Wśród deklarujących wykształcenie podstawowe (27%) blisko 90% stanowią uczniowie przed maturą.
Co skłoniło zwiedzających do przyjścia na Piknik? Blisko połowa chciała ciekawie spędzić sobotę (49%) i poszerzyć wiedzę (prawie 48%) oraz przybliżyć naukę dzieciom (28% pytanych). Ważna była też różnorodność tematyczna stanowisk (prawie 40%) i doświadczenia z poprzednich Pikników (37%) (w ankiecie była możliwość wybrania kilku odpowiedzi).
10% osób poniżej 25 roku życia deklarowało, że Piknik pomógł im sprecyzować plany edukacyjne (wybór kierunku studiów, profilu klasy itp.), 4% – że pomógł im wybrać zawód. A jak Piknik wpływa na poglądy, zainteresowania i postawy ogółu zwiedzających?

 
Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik