Badania socjologiczne

Co roku podczas Pikniku Naukowego realizowane są badania socjologiczne. Ich celem jest poznanie opinii uczestników na temat programu i przebiegu imprezy, a także pozyskanie informacji na temat postrzegania roli nauki w polskim społeczeństwie.

W 2012 r. w badaniach wzięło udział 1170 zwiedzających (wypełnili ankiety lub odpowiedzieli na pytania wywiadu kwestionariuszowego). Podobnie jak w latach ubiegłych 16. Piknik Naukowy został dobrze oceniony przez uczestników imprezy. Powszechnie uważany jest za wydarzenie ciekawe, wartościowe, mające istotny walor edukacyjny - dla wszystkich, nie tylko dla dzieci.

Z raportu z 2012 r. można się dowiedzieć, że:

- Piknik odwiedzają ludzie w każdym wieku, ale najwięcej jest uczniów i studentów: w sumie prawie 50% respondentów;
- na 16. edycję imprezy zwiedzający przyszli z najróżniejszych powodów, najczęściej chcieli poszerzyć własną wiedzę (prawie 48% ankietowanych) oraz ciekawie spędzić sobotę (49% ankietowanych);
- pokazy na Pikniku przekonały respondentów, że nauka jest ciekawa (ponad 82 proc.) i potrzebna społeczeństwu (ponad 77%);
- większość gości 16. edycji imprezy, to osoby, które uczestniczyły w poprzednich Piknikach Naukowych (prawie 54%), a wizytę w 2013 roku deklarowało 89% respondentów.


Raporty z lat 2006-2011 znajdziesz tutaj.
Copyright © 2012 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik