Komitet Honorowy

prof. Łukasz Turski - przewodniczący
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego

prof. Zygmunt Kolenda
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. Maciej Sadowski
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

prof. Bogusław Smólski
pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. Kazimierz Wójs
kierownik Zakładu Mechaniki i Systemów Energetycznych Politechniki Wrocławskiej

Pliki do pobrania
Copyright © 2012 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik