Warunki formalne udziału w Pikniku 2011

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w 15. Pikniku Naukowym upłynął 15 stycznia 2010 roku.

W Pikniku mogą bezpłatnie uczestniczyć podmioty, które zaproponują interesujące pokazy popularnonaukowe, edukacyjne, artystyczne związane z tematyką Pikniku.

Organizatorzy zapewniają: promocję i reklamę Pikniku Naukowego; infrastrukturę techniczną w postaci: namiotu, stołów, stolików, krzeseł, podłączenia do prądu, itp.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i odesłanie w wyznaczonym terminie organizatorom „Deklaracji uczestnictwa” oraz „Formularza zgłoszeniowego”.


Copyright © 2011 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik