Komitet Honorowy

KOMITET  HONOROWY  15. PIKNIKU  NAUKOWEGO  
POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK


prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz  
prezydent miasta stołecznego Warszawy

Katarzyna Hall  
minister edukacji narodowej

prof. Michał Kleiber  
prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego

prof. Włodzimierz Kurnik
rektor Politechniki Warszawskiej

prof. Alicja Przyłuska-Fiszer  
rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

ks. prof. Henryk Skorowski
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


PATRONAT HONOROWY

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce
Pliki do pobrania
Copyright © 2011 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik