Badania socjologiczne

Co roku podczas Pikniku Naukowego realizowane są badania socjologiczne. Ich celem jest poznanie opinii uczestników na temat programu i przebiegu imprezy, a także pozyskanie informacji na temat postrzegania roli nauki w polskim społeczeństwie. Od dwóch lat (2010-2011) autorką koncepcji, realizacji i raportu z badania jest Helena Anna Jędrzejczak z Centrum Nauki Kopernik.
Badanie przeprowadzono na podstawie 400 wywiadów kwestionariuszowych i 650 ankiet wypełnionych przez zwiedzających. Podobnie jak w latach ubiegłych 15. Piknik Naukowy został bardzo dobrze oceniony przez uczestników imprezy. Z raportu można się dowiedzieć między innymi, że:

- piknik odwiedzają ludzie w każdym wieku, ale najwięcej jest uczniów i studentów – w sumie ponad 55% zbadanych uczestników (odpowiednio: 11,7% to uczniowie szkół podstawowych, 16,8% - uczniowie gimnazjów, 11,1% - uczniowie liceów i 15,6% - osoby w wieku studenckim)
- uczestnicy Pikniku odwiedzają go z najróżniejszych powodów, najczęściej głównie ze względu na chęć poszerzenia własnej wiedzy (20,7% ankietowanych), ciekawego spędzenia soboty (16% ankietowanych) i przybliżenia dzieciom nauki  (14,7%).
- wybranie się na przyszłoroczny Piknik deklaruje 83,8% respondentów, 11,1% nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a nie ma takiego zamiaru 5,1%.
 


Copyright © 2011 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik