Regulamin Pikniku

strona 1 z 4

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2010 roku zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu.

Regulamin 14. Pikniku Naukowego
POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Warszawa 12 czerwca 2010 roku

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, zwany dalej Imprezą, odbędzie się w dniu 12 czerwca 2010 roku w Warszawie na terenie Parku Marszałka  Edwarda Rydza – Śmigłego.
2.    Organizatorem Imprezy są: Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 77/85 oraz Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 17.
3.    Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowana jest Impreza. Terenem Imprezy jest wydzielony obszar i zaznaczony na planach sytuacyjnych udostępnionych Uczestnikom przy wejściach i w namiotach informacyjnych.
4.    Wejście na teren Imprezy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu.
5.    Na Terenie Imprezy są usytuowane punkty informacyjne oraz punkty medyczne z dyżurującymi karetkami pogotowia ratunkowego.

Copyright © 2010 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik