Warunki formalne udziału w Pikniku

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w 13. Pikniku Naukowym upłynął 16 stycznia 2009 roku.

W Pikniku mogą uczestniczyć uczelnie, instytucje badawcze i popularyzujące naukę, które przygotują pokazy o charakterze interaktywnym, popularnonaukowym, edukacyjnym lub artystycznym. Udział w Pikniku jest bezpłatny dla publicznych instytucji edukacyjnych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji kultury. Organizatorzy zapewniają: promocję i reklamę Pikniku Naukowego; infrastrukturę techniczną w postaci: namiotu, stołów, stolików, krzeseł, podłączenia do prądu, itp. Warunkiem udziału jest wypełnienie i odesłanie w wyznaczonym terminie organizatorom „Deklaracji uczestnictwa” oraz „Formularza zgłoszeniowego”.

Warunki formalne udziału w Pikniku Naukowym można pobrać w formacie PDF.

Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik