Badania socjologiczne

Raport z 12. Pikniku Naukowego

Warsztaty Analiz Socjologicznych zaprojektowały i przeprowadziły badanie 12. Pikniku Naukowego. Analiza została zrealizowana na podstawie badania ankietowego osób odwiedzających Piknik w 2008 roku.

Główne wnioski Raportu:

  • Powodem przyjścia na Piknik była chęć ciekawego spędzenia sobotniego dnia (60%) i możliwość poszerzenia wiedzy (44,7%)
  • Piknik zmienił sposób patrzenia na naukę oraz postrzegania jej roli w codziennym życiu. 82,2% respondentów przyznało, że poszerzyło swoją wiedzę, zwłaszcza z fizyki, nowoczesnych technologii, biologii i chemii
  • Udział w imprezie inspirował do rozwijania zainteresowań
  • Wysoko została oceniona atmosfera Pikniku, różnorodność prezentowanych zjawisk, możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz rozmów z ekspertami
  • Połowę zwiedzających 12. Pikniku stanowiły osoby uczestniczące corocznie w imprezie, a drugą połowę nowi zwiedzający
  • 99% badanych zgodziło się, że impreza jest dobrym sposobem na popularyzowanie nauki w społeczeństwie
  • 81,7% badanych oceniło 12. Piknik Naukowy na co najmniej 5 w sześciostopniowej skali


Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik